Intelectueel Eigendom

ReciperoXS is continu bezig om de beste oplossingen aan haar klanten te bieden door voortdurende ontwikkeling van systemen en oplossingen. Om ons Intellectueel Eigendom en onze investeringen te beschermen, hebben wij de volgende handelsmerken en patenten geregistreerd.

Patenten

Sommige producten en diensten van ReciperoXS zijn beschermd met UK patentnummer GB2499679 getiteld 'Methods of and apparatus for protecting user data'.

Trademarks

Recipero is beschermd door EU Handelsmerk registratie EU012994323.

Reciepro's CheckMEND / TelefoonCheck is beschermd door EU Handelsmerk registratie EU012994257.

Recipero's Immobilise product logo is beschermd door EU Handelsmerk registratie EU012333225.

Andere ReciperoXS diensten of logo's kunnen onderworpen zijn aan internationale patent- en/of handelsmerk-aanvragen. Controleer deze pagina regelmatig voor updates. Als je vragen hebt over bovenstaande informatie neem dan dan contact op met ons.